Slide12.jpeg
Slide11.jpeg
Slide16.jpeg
Slide15.jpeg
Slide13.jpeg
Slide14.jpeg

Historie

   

                        

Korte beschrijving van de historie van de Needse IJsclub


De Needse IJsclub werd op 28 oktober 1924 opgericht. Mannen van het eerste uur waren H. Snijder, D. Radstake en E. Damstra.

De contributie was naar huidige begrippen vrij hoog: gezinskaarten f 2,50, gewone kaarten f 1,-- en kinderen f 0,25 per jaar.

Men kreeg van de gemeente Neede de laag gelegen gronden aan de Buurserbeek, de zogenaamde "koeweiden", ter beschikking om deze 's winters onder water te zetten. En deze keuze is een gelukkige gebleken want thans zit men nog op dezelfde plek. Overigens heette de weide waar de ijsbaan ligt  "de peerdeweide".

Begin jaren dertig kreeg men door toedoen van de toenmalige directeur gemeentewerken K.P. van de Velde een echte ijsbaan, weliswaar een 333 1/3 meter baan, maar toch, de eerste echte wedstrijden konden worden georganiseerd. Van de Velde stond ook aan de wieg van de Needse Zwemclub en door toedoen van het bestuur van de Needse IJsclub werd deze  in 1934 opgericht. Het zwembad

Het "Vleer" werd op 2 juni 1934 officieel in gebruik genomen. Enig eigenbelang speelde daarbij voor de ijsclub wel een rol. Want het zwembad werd voorzien van water uit de Buurserbeek en de ijsclub kon bij het onderwaterzetten van de baan mooi gebruik maken van diezelfde inlaat. 

De eerste wedstrijden werden als snel georganiseerd en steeds kwamen namen van bepaalde families bovendrijven als je de uitslagen bekijkt. Markerink, Vrielink, Bauhuis, Hennink, Te Lintelo enz. Later gaven Hogemans, Reinderink, Ten Hoopen, Timmermans, Groot Bramel en Nijkamp de toon aan in de Needse schaatswereld.

In de jaren zeventig, tachtig en negentig beschikte de vereniging over een eigen trainingsgroep. Trainers waren ondermeer Ezendam, Ben Hogemans, Elise Tenhagen-Kleinsman en Piet van Oosterom uit Schalkhaar. Jan-Maarten Heideman, veelvuldig marathonkampioen kreeg hier ook zijn eerste schaatstrainingen.

 


Voortdurende verbetering van baan en accomodatie

De eerste gebouwtjes, uitsluitend bergruimtes, verschenen. In 1979 werd het eerste echte houten onderkomen gebouwd. Hier kon de kaartverkoopruimte worden ondergebracht en voor het eerst werden er warme snacks, chocolademelk en koffie verkocht. Aanvankelijk huurden de gebroeders Hennink deze ruimte, maar al snel werd de verkoop in eigen beheer genomen. En dit legde geen windeieren. De grote ommezwaai naar een betere ijsbaan was in 1982 toen, ondermeer door toedoen van het toenmalige bestuurslid Jan Florissen, de baan kon worden uitgebreid tot een echte 400 meter baan. Door de baan 90 graden richting Buurserbeek te draaien kreeg men meer ruimte.  In 1984 kon een tweede houten gebouw geplaatst worden, doordat er een houten noodlokaal bij de gemeente Neede vrijkwam. Uiteindelijk kon in 2000 het huidige fraaie clubgebouw worden betrokken. Onder leiding van Henk Kuipers werd een prachtig stenen gebouw gerealiseerd. De openingsfestiviteiten werden gecombineerd met de herdenking van het 75-jarige bestaan.

Maar daarvoor waren er nog grote problemen voor de ijsclub. Doordat het zwembad 'Het Vleer' werd gesloten, kon men geen gebruik meer maken van de bestaande waterinlaat van de Buurserbeek. De bestaande en in verval verkerende stuw moest worden afgebroken. Na veel discussie en overleg kon uiteindelijk, mede door de geweldige samenwerking met het toenmalige Waterschap van de Schipbeek, gebruik gemaakt worden van een stroomopwaarts gelegen stuw. Met medewerking van de gemeente Neede en grondeigenaar Ebbekink werd in 1996 een ondergrondse pijpleiding aangelegd van de beek naar de ijsbaan.

Door een aantal goede winters kon een andere grote wens in vervulling gaan: een nieuwe lichtinstallatie. In 2004 was het zover. En de allerlaatste wensen, namelijk uitbreiding met ca. 3000 m2 en herinrichting van de baan, werden vervuld in 2005. Op het middenterrein werd toen een ovalen wal aangelegd, waardoor de allerkleinsten een eigen ijsbaan kregen.
 

Sportieve successen

Ook op sportief gebied heeft de vereniging het niet aan successen ontbroken. Tijdens de Olympische Winterspelen van Lake Placid in in 1980 behaalde ons oud-lid van de trainingsgroep Annie Borckink uit Eibergen een gouden medaille op de 1500 meter. Haar toenmalige trainer was Ezendam.

In 1988 heeft de vereniging een skeeler-marathon georganiseerd waarbij alle landelijke toppers aanwezig waren. Het startschot werd gelost door Henk Gemser, die een aantal jaren later acte de presence gaf op een druk bezochte ledenvergadering in Cafe Meijers. Ook de bekende Ab Krook hield in 2006 een boeiende lezing in een volle zaal bij 't Haantje voor onze leden. Het batig saldo van deze avond werd bestemd voor het Koningin Wilhelminafonds.

In februari 1991 veroverde Ben Hogemans de nationale titel marathonschaatsen voor veteranen op de kunstijsbaan in Eindhoven. En natuurlijk niet te vergeten Jan Maarten Heideman uit Gelselaar, die diverse titels behaalde en veel marathonwedstrijden won. Ook de drie gebroeders Remco, Roy en Ard Nijkamp dragen of hebben hun steentje bijgedragen in de marathonwereld. Loes Gunnewijk, een talentvol lange-afstandschaatster, maakte ook deel uit van de Needse trainingsgroep. Uiteindelijk koos ze voor het wielrennen.
 

Niet alles goud wat er blinkt

Thans beschikt de Needse IJsclub over een prachtige ijsbaan in een 'natuurlijke' omgeving. Door de aanleg van het Gedenkbos en de wijziging van de bestemming van landbouwgrond in natuurterrein is er een heel mooi plekje aan de Noord-oost kant van Neede ontstaan.

Maar...voor de ijsclub kleeft er wel een nadeel aan. Door de verhoging van de grondwaterstand wordt het steeds moeilijker om het gras machinaal te maaien. Te hopen is dat hiervoor nog een oplossing wordt gevonden, want de hele baan met de hand maaien en harken is een reusachtig karwei.