Slide13.jpeg
Slide14.jpeg
Slide15.jpeg
Slide11.jpeg
Slide12.jpeg
Slide16.jpeg

AVG

Privacyverklaring AVG

​Dit is de privacyverklaring van NEEDSE IJSCLUB, gevestigd te NEEDE, hierna te noemen: “de Needse Ijsclub
 avg_ok_logo.jpg
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

​Welke persoonsgegevens ​

​​Grondslag

Bewaartermijn

​Ontvangers

Gegevens om lid te worden van de Needse Ijsclub

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

​Uitvoering aanmelding voor lidmaatschap.

​Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u uw lidmaatschap opzegd wordt worden uw gegevens  verwijderd binnen 6 maanden.

NVT

​Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van lidmaatschap en betalingen lidmaatschap.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Administrateur en Penningmeester

​Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

NVT

​NVT

NVT

​Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

NVT

​ NVT

NVT

​Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

·   IP-gegevens

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

​Toestemming

​Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

·   ​Websitebeheerder

·   Analytics tools

​​Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam 

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

NVT

​​ NVT